Priser

Pris


Tilskud


Egenbetaling

8.044kr.


5.336kr.


2.708kr.

En plads ved mig er tilskudsberettiget, samt der kan gives søskenderabat.


Prisen hos mig er 8.044kr. om måneden og man kan ansøge Odense Kommune om tilskud på op til 5.336kr. om måneden. Dermed vil en evt. egenbetaling blive på 2.708kr.

Pladsen forudbetales og skal senest være betalt den sidste bankdag i den forgående måned.


Priserne reguleres hvert år D. 1. Januar


Barnet skal indmeldes i en periode på min. 3 måneder og opsigelse af dagplejen skal forfalde min. 2 måneder før dato.


For at man kan blive berettigt til kommunalt tilskud skal man være skrevet op hos pladsanvisningen i Odense Kommune. Når tilbudet om en kommunal dagpleje plads bliver fremsendt, takker man nej tak, da man har valgt privat dagpleje pasning.


Se mere om privat dagpleje samt ansøg om tilskud på følgende link: Link til Odense Kommune